Искате да знаете дали седалката с бидетна функция на GROHE пасва на сегашната ви керамична тоалетна?

Ако можете да отговорите на всички следващи въпроси с „Да“, то седалката с бидетна функция на GROHE e подходяща за вашата вече закупена тоалетна чиния.

Кръгла ли е формата на вече закупената ви тоалетна чиния?

Съществуващата ви тоалетна разполага ли с равна повърхност?

Измерване А между 130 и 200 мм ли е?

Измерване B между 345 и 375 мм ли е?

Измерване С дълго ли е най-много 375 мм?

Измерване D дълго ли е най-малко 497 мм?

Измерването E между 405 и 459 мм ли е?

We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer