ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Търговско представителство „GROHE AG” България
Бул. България 81В, ет. 8, офис 21
1404 София
България

тел.: +359 2 971 99 59, +359 2 971 25 35
факс: +359 2 971 24 22
Интернет: www.grohe.bg
E-Mail grohe-bulgaria@grohe.com

Разрешаване на онлайн спорове
Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове, която е достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
GROHE няма да участва в процедурата по уреждане на спорове пред помирителния орган.