Защита на личните данни

Ние от GROHE оценяваме вашия интерес към компанията и продуктите ни. Отнасяме се много сериозно към защитата на вашите данни, когато използвате уебсайта ни. В тази страница с удоволствие ще дадем повече информация относно събирането на анонимни и лични данни.

1. Отговорност за обработка на данни

Лицето, отговорно за обработката на лични данни, за целите на сайта и според регулациите на Общия европейски регламент за защита на данните (GDPR) е посочен тук.

Можете да се свържете със служител по защита на данните на корпоративно ниво на имейл DataProtection@grohe.com

С това изявление за поверителност ви информираме за степента на обработка на вашите лични данни (отсега нататък само „данни“).

2. Обработка на данни

Като част от управлението на уебсайта ни, обработваме данни.

Обработването на данни включва и разкриване чрез предаване.

Данните, целите на обработка, правните основания, получатели и трансфери до държави извън ЕИП са изброени в следния списък.

А) Файл за регистрация

Ние регистрираме посещението ви в нашите уебсайтове. Обработва се следната информация: име на страницата, дата и час на посещението, часова разлика до средно време на Гринуич, статус на достъп, количество прехвърлени данни, тип и версия на браузъра, операционната система, което използвате, референтен URL (последно посетен уебсайт), IP адрес и доставчик. Това е необходимо, за да подсигурим защитата на уебсайта. Ние обработваме данните въз основа на законните си интереси в съответствие с чл. 6 ал. 1 от GDPR. Файлът на журнала се изтрива след седем дни, освен ако не е необходимо да се изяснят или докажат конкретни нарушения, станали известни в рамките на периода на запазване.

Б) Хостинг

Хостингът съхранява всички данни, които се обработват във връзка с дейността на този уебсайт. Това се налага, за да е възможна работата на уебсайта. Обработваме данните според законните си интереси в съответствие с чл. 6 ал. 1 от GDPR. За да осигурим онлайн присъствието си, ние използваме услугите на доставчици на уеб хостинг услуги, на които предоставяме горепосочените данни.

В) Контакти

Ако се свържете с нас, вашите данни (име, детайли за контакт, ако предоставите такива) и съобщението ви се обработват само за обработването и изпълняването на вашето запитване. Тези данни се обработват от нас на основание чл. 6 ал. 1 от GDPR или чл. 6 ал. 1 от GDPR, за да обработим вашата заявка.

Г) Бюлетин

За да можем да ви изпращаме редовно персонализирана информация за нашата компания, продуктова гама и услуги, предлагаме изпращането на бюлетин. Когато се регистрирате за получаване на бюлетин, обработваме данните, които сте въвели (име, имейл адрес, информацията от полетата „вие сте“ и „Интересувам се от“).

По този начин ние получаваме вашето съгласие, както следва:

„Бих искал да поръчам бюлетин на Grohe, който е индивидуално адаптиран към мен и моите интереси.“

Предаването на бюлетина чрез регистрация се извършва въз основа на вашето съгласие в съответствие с чл. 6 ал. 1 от GDPR.

Регистрацията за бюлетина се извършва по така наречената процедура за двойно потвърждение. За да предотвратим злоупотреба, след вашата регистрация изпращаме имейл, с молба да потвърдите регистрацията си. За да се докаже процесът на регистрация според правните изисквания, вашето заявление ще бъде регистрирано. Засегнати са съхранението на регистрацията, времето за потвърждение и вашият IP адрес. За да изпратим бюлетина, ние използваме доставчици на услуги, на които предоставяме горепосочените данни.

Д) Клиентски профил

Когато създадете клиентски профил, се съгласявате със съхранението на вашите данни (име, адрес, имейл адрес, банкова информация) както и вашите потребителски данни (потребителско име, парола). Това ни позволява да ви идентифицираме като клиент и да ви позволим да управлявате поръчките си. Получаваме съгласието ви както следва:

„Искам да създам клиентски акаунт. Моля, запазете данните ми за тази цел. Мога да оттегля съгласието си по всяко време по електронната поща до„ grohe-bulgaria@grohe.com “.

Вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на вашето съгласие в съответствие с чл. 6 ал. 1 от GDPR.

Е) Обработка на покупка

Ние обработваме данните от вашата поръчка, за да обработим договора за покупка. Обработката на данните се извършва съответно на основание чл. 6 ал. 1 от GDPR.

Предаваме вашите данни за адреса на фирмата, извършваща доставката. Ако е необходимо да обработим договора, ще предоставим също вашия имейл адрес или телефонен номер, за да координираме дата на доставка (Avis) с компанията, извършваща доставката.

Ще изпратим данните за транзакцията ви (име, дата на поръчка, начин на плащане, дата на изпращане и / или получаване, сума и получател, ако са приложими банкови данни или данни за кредитна карта) до доставчика на платежни услуги, отговорен за обработката на плащането.

В допълнение, може да използваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме информация и анкети за удовлетвореността на клиентите, за да подобрим нашите продукти и услуги. Това включва информация относно поддръжката на продукта, условия за гаранцията и поддръжката на нашите продукти. В тези случаи ние обработваме данните въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Целта на обработката на данните и нашия законен интерес е да подобрим и адаптираме нашите продукти и услуги по ориентиран към клиента начин.

Можете да възразите срещу изпращането на такива съобщения и искания по електронна поща по всяко време безплатно, като се свържете с нас, за да упражните правата си като субект на данни на имейл адреса, посочен в раздел D. Параграф g) или като щракнете върху бутон за отписване в определени комуникации, без да се налагат разходи, различни от разходите според основните тарифи.

Ж) Клиентско обслужване

Предлагаме ви достъп до нашето обслужване на клиенти чрез различни канали за контакт.

Ако се свържете с нашето клиентско обслужване чрез формуляри за контакт или телефон, ние ще обработим вашите данни, за да ви помогнем с вашата заявка. Това обикновено включва цели за обработка на данни като обсъждане на проблеми, изготвяне на оферта, доставка и фактуриране, както и за отговаряне на заявки за поддръжка и оплаквания, както и документиране на нашите услуги за поддръжка.

Също така ви предлагаме възможността да направите клиентско запитване директно чрез нашата уеб форма. Приложимите условия за поръчка можете да намерите на съответната страница.

Необходимите данни за обработката на вашата заявка се получават от нашите онлайн формуляри или се изискват индивидуално от вас. Необходимите данни включват най-малко вашите основни данни (име, информация за контакт, адресна информация), ако е приложимо, клиентски номер или вече съществуващи референтни номера, както и данни относно вашата заявка, като например засегнати продукти, доказателства за грешки или гаранционни доказателства.

След получаване на вашата заявка, ние ще ви изпратим имейл с потвърждение за получаване на вашето запитване заедно с референтен номер, под който ще бъде обработена вашата заявка.

Ако е необходимо, след консултация с вас ще предадем вашите данни на партньорски компании, които да ви помогнат на място с услуги по ремонт, монтаж и/или поддръжка.

Основата на нашата обработка на данни и, ако е необходимо, трансфер на данни към партньорски компании е или вашето съгласие съгласно член 6 (1) a) GDPR, или вашето възлагане въз основа на член 6 (1) b) GDPR.

В допълнение, може да използваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме информация и анкети за удовлетвореността на клиентите, за да подобрим нивото на обслужване и редовно да ви информираме за нови оферти и услуги, свързани с услугите, които сте поискали. Това включва информация относно поддръжката на продукта, гаранционните въпроси и обслужването на нашите продукти. В тези случаи ние обработваме данните въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Целта на обработката на данните и нашият легитимен интерес е да подобрим и адаптираме нашите услуги и обслужването на клиентите според вашите нужди.

Ако дадете съгласие, ние ще ви информираме за офертите и услугите на нашите партньори и ще им предадем вашите данни, така че нашите партньори да могат да се свържат директно с вас за рекламни цели. Това се отнася за други национални компании в рамките на GROHE Group, както и за външни партньори за сътрудничество (напр. инсталатори, сервизни партньори). В този случай обработката се основава на член 6 (1) a) от GDPR.

Можете да възразите срещу изпращането на такива съобщения и искания по електронна поща по всяко време безплатно, като се свържете с нас, за да упражните правата си като субект на данни на имейл адреса, посочен в раздел D. Параграф g) или като щракнете върху бутон за отписване в определени комуникации, без да се налагат разходи, различни от разходите за предаване според основните тарифи.

З) Търговски панаири, изложби и GROHE Truck Tour

На търговски панаири, изложения и GROHE Truck Tour ви предлагаме възможността да поискате информация от нас. Информацията може да бъде предоставена в цифров вид, писмено или под формата на лични срещи, които можете да поискате. Можете свободно да избирате от наличните предлагани информационни услуги.

Ние обработваме вашите данни с цел да ви изпратим исканата информация и да ни бъде позволено да се свържем с вас за допълнителна поддръжка. Освен това използваме вашите данни за статистически цели, за да измерим успеха и допълнително да подобрим нашата оферта. Ние предаваме съответните данни на компанията, на която е възложена доставката. В случай на лична среща, ние ще предадем съответните данни на клона на GROHE, който отговаря за вас. Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни.

След като сте избрали вашите искания за информация и/или канали за комуникация, ние ще получим следното съгласие:

„Бих искал да получа избраната информация от GROHE чрез посочените комуникационни канали. Съгласен съм GROHE да обработва моята информация с цел предоставяне на информация, уреждане на срещи и за статистически цели и може да прехвърли моите данни в рамките на GROHE Group към GROHE офис, който отговаря за мен за допълнителна поддръжка. Мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя имейл на имейл адреса, публикуван на търговския панаир."

Вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6 ал. 1 а) GDPR.

И) Фото и видеозапис

Можем да правим снимки и/или видеозаписи на търговски панаири, изложби, събития и GROHE Truck Tour, които не се основават на покана. Ние ще ви съобщим за дейността по записване възможно най-скоро и най-късно преди да влезете в съответната зона, където се извършват записи, като предоставим информационни бележки и листовки. Винаги имате възможност да възразите срещу индивидуален запис със съответния филмов екип.

Това не важи за цялостни кадри, в които фокусът е върху представянето на събитието, а не върху представянето на един човек.

GROHE ще използва документацията, за да придружи комуникационните мерки в печатен вид, в интернет и/или социални медии, както и за вътрешно обучение и комуникационни цели. Ние обработваме данните съответно въз основа на нашите легитимни интереси в съответствие с чл. 6 ал. 1 е) GDPR.

Й) Състезания и маркетингови кампании

Като част от нашите бизнес дейности, ние организираме конкурси и маркетингови кампании (наричани по-долу „Промоции“) на нередовни интервали.

Искаме лични данни от вас чрез уеб формуляри, за да провеждаме кампании. Тези данни са необходими, за да можете да участвате в съответната кампания.

Ние обработваме предоставените от Вас данни за провеждане на съответната кампания. При това ние получаваме следното съгласие:

„Бих искал да участвам в действието на организаторското звено GROHE според страницата за действие. За тази цел се съгласявам с обработката на предоставените от мен лични данни. Мога да оттегля съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще като изпратите съобщение на посочения в кампанията имейл адрес.“

Участието в тези акции е доброволно. С вашето участие вие се съгласявате с тази обработка на данни.

Ние обработваме вашите данни въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6 ал. 1 а) GDPR.

За провеждане на кампании ние използваме други доставчици на услуги, които ни подкрепят при обработката на кампанията. Прилага се информацията за обработката на данни, посочена в B.a) до B.m).

Ще намерите допълнителни разпоредби, специфични за промоцията, на съответните страници за промоция.

К) Анализ и маркетинг на уебсайтове

За да е възможно използването на определени функции, използваме така наречените бисквитки. Това са кратки пакети данни, които се съхраняват на вашето устройство и се обменят с други доставчици. Някои от бисквитките, които използваме се изтриват веднага след като затворите браузера (т.нар. сесийни бисквитки). Други бисквитки се запазват в устройството ви и позволяват на браузера да бъде разпознат следващия път, когато посетите уебсайта (устойчиви бисквитки).

Опьционални бисквитки, които са необходими за осигуряване на определени функции на уебсайта („Функционални бисквитки“), които допринасят за измерване на производителността („Бисквитки за ефективност“) или които се използват за маркетингови цели („Насочващи бисквитки“), се задават изключително въз основа на вашето съгласие по чл. 6 ал. 1 а) GDPR. Имате възможност да коригирате избора си на бисквитки по всяко време чрез функцията „Настройки на бисквитките“ в менюто в края на нашата уеб страница. Това включва и отмяна на предварително дадено съгласие за настройка на бисквитки с действие за в бъдеще.

Ако се съгласите с използването на бисквитки, бисквитките на първи страни и бисквитки на трети страни се поставят на вашето устройство, когато посещавате уебсайта. Бисквитките на трети страни са бисквитки, които се контролират и управляват от доставчик трета страна (като Google или Facebook). Бисквитките на първа страна се поставят от нас се управляват и наблюдават директно от нас. В определени случаи – които изрично разглеждаме в този раздел – ние предаваме данните, събрани от бисквитките на първи страни (IP адрес и идентификатори на бисквитки) на трети страни.

Можете да изтриете всички запазени бисквитки от устройството си и да настоите браузера така, че да не позволява запазването им. В този случай, може да се наложи да избирате наново някои настройки всеки път, когато посещавате този сайт.

Ние използваме бисквитки във връзка със следните функционалности:

а) Google Analytics

Използваме Google Analytics услуга на Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 САЩ. Google използва определени бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитката относно използването на този уебсайт (включително вашия IP адрес), ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри в Съединените щати. Използваме съхраняваната информация, за оценяване на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и за предоставяне на други услуги, свързани с уебсайта. Oбработваме получените по този начин данни за оптимален маркетинг на нашето онлайн предложение съгласно чл.6 ал. 1 от GDPR. Google никога няма да свързва вашия IP адрес с други данни на Google.

Моля, обърнете внимание, че този уебсайт използва Google Analytics с разширението „anonymousmizeIp ()“. Това отрязва IP адреси, преди да ги предаде на сървър в Съединените щати. По този начин обикновено се изключва директна лична връзка по отношение на съхранените данни. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща до сървър в САЩ и се съкращава там.

Можете да се откажете от събирането на данни по всяко време, като изберете опцията за деактивиране на Google Анализ по всяко време

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Моля, обърнете внимание и на бележките за използването на данни от Google в партньорската мрежа на Google на адрес:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Google е сертифициран по:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

За повече информация относно поверителността, моля посетете: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

б) New Relic

В нашия уебсайт използваме софтуера New Relic. Това позволява анализиране на използването на уебсайта от вас. Информацията, съхранявана от бисквитката за използването на този уебсайт (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена на сървър на NewRelic в САЩ. Обработваме тези данни поради интереса ни към оптималния маркетинг на нашето онлайн предложение съгласно чл.6 ал. 1 от GDPR.

NewRelic ще използва запаметената информация, за да оцени използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и за предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

NewRelic е сертифициран по:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active

Допълнителна информация относно защитата на данните можете да намерите на:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

в) Декларация за поверителност за отзиви за продукти (Bazaarvoice)

Когато изпращате отзив на продукта, ние събираме лична информация, въведена от вас във формуляр. Това са "показвано име", IP адрес, имейл адрес, както и определен за вас рейтинг и всяка допълнителна информация, доброволно предоставена от вас. Предоставените данни ще бъдат обработени за използване на оценката на продукта и ще бъдат показани на уебсайта на GROHE.

По този начин получаваме следното съгласие:

„Съгласен съм, че GROHE и неговите доставчици на услуги могат да използват моя имейл адрес, за да се свържат с мен във връзка с моя отзив за продукти, за административни проблеми или за получаване на информация за оценени или подобни продукти. Мога да оттегля съгласието си по всяко време с бъдещ резултат чрез съобщение до GROHE. "

Отмяната на съгласието не засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до отмяната. В случай на анулиране, ние ще изтрием Вашите данни, както и Вашите продуктови рейтинг(и) в съответствие с законовите разпоредби.

Ние работим с Bazaarvoice, за да предоставим на клиентите възможности за оценка на нашите продукти. Bazaarvoice използва бисквитки, за да обработва информация от потребителите и да наблюдава поведението на потребителите в множество уебсайтове.

Вашият преглед на продукта ще бъде обработен от Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Остин, Тексас 78746, САЩ. Прехвърляне на данни в САЩ може да се извърши в съответствие с чл. 45 Общ регламент за защита на данните, ако Европейската комисия реши в акт за изпълнение, че САЩ имат адекватно ниво на защита на данните. На 12 юли 2016 г. Комисията на ЕС определи, че САЩ гарантират адекватно ниво на защита на данните поради споразуменията за защита на личните данни между ЕС и САЩ. Bazaarvoice Inc навлезе в щита за поверителност между ЕС и САЩ:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzSfAAK&status=Active

Допълнителна информация относно защитата на данните можете да намерите на:

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

З) Използване на Google ReCAPTCHA

За да защитим секцията за коментари и формулярите на нашите уебсайтове от спам и злоупотреба, използваме външната услуга reCAPTCHA. Това е услуга, предоставяна от Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 САЩ (оттук нататък Google). reCAPTCHA дава възможност да се направи разлика между въведените данни от хора и тези, които се въвеждат от автоматизиран софтуер (наричан още ботове). При използване на услугата следните сървъри ще бъдат предавани на сървърите на Google в САЩ:

• референтен URL адрес

• IP адрес на потребителя

• входното поведение на потребителя, както и движенията на мишката в областта на отметките „reCAPTCHA“

• Профил в Google: Ако потребителят влезе в акаунта си в същото време, това ще бъде разпознато и отбелязано

• Информация за използвания браузър, размер на браузъра, разделителна способност на браузъра, приставки за браузър, езикови настройки, дата

• Движения и кликвания с мишката в страницата

• Скриптове и инструкции за представяне на уебсайта

• Бисквитки

Обработката се основава на основния ни правен интерес към сигурността на нашия уебсайт в съответствие с чл. 6 ал. 1 от GDPR.

За повече информация относно поверителността, моля посетете: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

И) Интеграция на външно съдържание

Използваме външно динамично съдържание, за да оптимизираме представянето и предлагането на нашия уебсайт. При посещение на уебсайта автоматично се прави заявка чрез API към сървъра на съответния доставчик на съдържание, в който се предават определени данни от дневника (например IP адрес на потребителите). След това динамичното съдържание се предава на нашия уебсайт и се показва там.

Използваме външно съдържание във връзка със следните функционалности:

а) Google Maps

Ние използваме услугата на Google „Карти на Google“ на нашия уебсайт, за да ви предоставим интерактивна карта. Когато се покаже картата, данни, включително вашият IP адрес и местоположение, се предават на сървърите на Google в Съединените щати и се съхраняват там. Тази обработка се извършва въз основа на правния ни интерес към оптимален маркетинг на нашето предложение съгласно чл. 6 ал. 1 е) от GDPR.

За повече информация относно поверителността, моля посетете: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

б) Проследяващ посетител на Facebook

„Tracker посетителят“ е услуга на Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ, или ако се намирате в ЕС, Facebook Ireland Limited, площад 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Това ни дава възможност да определим целевите групи за реклама във Facebook, така наречените „Facebook Ads“, въз основа на посещенията на уебсайтове и поведението на местните потребители. Използваме също този пиксел за измерване на ефективността на мерките за онлайн маркетинг. Това ни позволява да проследяваме действията на потребителите, след като са видели и / или кликнали върху реклама във Facebook и след това направили поръчка.

Когато уебсайтът се посети, пикселът се интегрира директно от Facebook и може да съхранява бисквитка на вашето устройство. Ако впоследствие влезете във Facebook или вече сте влезли във Facebook, посещението на уебсайта ви ще бъде отбелязано във вашия профил. Събраните потребителски данни са анонимни за нас и по този начин не ни позволяват да правим заключения относно самоличността на потребителя. Тези данни обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможно заключение за съответния потребителски профил. Тези данни, обаче, се съхраняват и обработват от Facebook, поради което ви информираме въз основа на нашите познания за ситуацията. Facebook може да свърже тази информация с вашия акаунт във Facebook и също така да я използва за свои собствени промоционални цели, в съответствие с Правилата за използване на данни на Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Можете да позволите на Facebook и неговите партньори да показват реклами във и извън Facebook. За тези цели бисквитка може също да се съхранява на вашия компютър. Правното основание за използването на тази услуга е съгласие съгласно чл. 6 ал. 1 изречение 1 a) GDPR.

в) Партньорски програми

GROHE си партнира с онлайн търговци на дребно, за да ви предложи, като клиент, онлайн магазини, където можете да закупите продукти на GROHE.

Това са търговците на дребно, които се показват, след като щракнете върху бутона „Купете сега“ на продуктова страница. Ако щракнете върху логото на онлайн търговеца, ще бъдете пренасочени към неговия уебсайт.

Това пренасочване се извършва от HATCH B.V. (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, Холандия). Hatch ще постави проследяващ пиксел на страницата за потвърждение на покупката при търговеца, за да проследи първоначалния потенциален клиент в GROHE до продажбата при търговеца на дребно. В този контекст анонимните данни, предоставени на уебсайта на търговеца, ще бъдат препратени към партньора Hatch.

За повече информация относно използването на проследяващи пиксели от името на търговеца, моля, посетете раздела за поверителност на уебсайта на конкретния търговец. Въпреки внимателния контрол на съдържанието, ние не поемаме никаква отговорност за съдържанието на външните връзки. Операторите на свързаните страници носят цялата отговорност за съдържанието на своите страници.

Можете да намерите повече информация относно използването на данни от Hatch в тяхната политика за поверителност:
https://www.gethatch.com/en/privacy-policy/.

3. Продължителност на съхраняването на данни

Ние съхраняваме лични данни само докато са необходими за целите, за които се обработват или ако вашето съгласие е било отменено. Що се отнася до законоустановените изисквания за съхранение, срокът за съхранение на определени данни може да бъде до 10 години, независимо от целите на обработката.

4. Права на Субекта на данни

• Информация

При поискване, по всяко време ще получите безплатно информация за всички лични данни, които сме съхранявали за вас.

За ваша собствена защита, ние си запазваме правото да получим допълнителна информация при поискване, за да потвърдим вашата самоличност, за да не допуснем неоторизирани лица да получат достъп до лични данни, които се задължаваме да защитаваме. Ако идентифицирането не е възможно, ние си запазваме правото да откажем да обработим заявката.

• Корекция, анулиране, ограничаване на обработката (блокиране), противопоставяне

Ако вече не сте съгласни със съхранението на вашите лични данни или ако те са станали неверни, ние, при подходящи инструкции, ще организираме изтриването или блокирането на вашите данни или ще направим необходимите корекции (доколкото е разрешено от приложимото законодателство). Същото се отнася, ако в бъдеще обработваме данни само по ограничителен начин.

• Преносимост на данните

При поискване ние ще ви предоставим вашите данни в стандартен, структуриран и машинно четим формат, така че можете, ако желаете, да предоставите данните на друго отговорно лице.

• Право на оплакване

Имате право на обжалване пред компетентния надзорен орган- Комисия за защита на личните данни: (https://www.cpdp.bg/).

• Право на отмяна в случай на съгласие с действие за в бъдеще

Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с ефект за в бъдеще. Отмяната ви не засяга законността на обработката до момента на оттеглянето.

• Ограничения

Данните, при които не можем да идентифицираме субекта на данни, например, ако те са анонимизирани за целите на анализа, не са обхванати от горните права. Информация, изтриване, блокиране, коригиране или прехвърляне на друга компания може да е възможно по отношение на такава информация, ако ни предоставите допълнителна информация, която ни позволява да я идентифицираме.

• Упражняване на вашите права

Ако имате въпроси относно обработката на вашите лични данни, информация, корекция, блокиране, противопоставяне или изтриване на данни или желанието да прехвърлите данните на друга компания, моля, свържете се с „dataprotection_bg@grohe.com“.

5. Сигурност на данните

За да гарантираме сигурността на предаваните ни данни, използваме TLS криптиране с 128 бита. Разпознавате такива криптирани връзки с префикса „https: //“ в линка на страницата в адресната лента на вашия браузър. Некриптираните страници се идентифицират с „http: //“.

Всички данни, които изпращате на нашия уебсайт - като запитвания или влизане в профил - не могат да бъдат прочетени от трети страни благодарение на SSL криптирането.

6. Промяна на политиката за сигурност

За да гарантираме, че нашите указания за защита на данните винаги отговарят на действащите законови изисквания, ние си запазваме правото да правим промени по всяко време. Това важи и в случай, че информацията за защита на данните трябва да бъде коригирана поради нови или преработени оферти или услуги.