GROHE F-digital Deluxe Base Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Артикулен номер
36397000
EAN
4005176999413
  • Управление на светлина, музика и пара
  • Състои се от:
  • - 2 кабела за връзка с двата модулаза музика (36 360 000)
  • - 2 кабела за връзка с двата модула засветлина (36 359 000) или за връзка с 1душ глава (27 865 000) с вградена светлина
  • 2 plug connections for steam module 26 828 000, including 1 connection for steam generator and 1 connection for temperature sensor
  • 2 кабела за връзка с трафопоста (на 1 трафопост могат да се вържат до 4 модула за светлина/звук)
  • 2 кабела за връзка с докинг станцията или Bluetooth устройство
  • CE маркировка
  • Трябва да има достъп до устройството
  • Кутията за управление може да бъде поставенав допълнително оборудване (36 367 000)