GROHE Light

Намалете наличието на олово и никел в питейната вода.

Собственият, ръчно направен месинг на GROHE Light е разработен с цел да намали наличието на олово и никел в питайната вода.

GROHE използва собствени леярни и има пълен контрол над съдържанието на сплавта, тъй като не внася готов месинг за отливане.

GROHE Light

Като експерти в технологията на отливането на месинг, рецептата е подобрена и прецесът е оптимизиран. GROHE е намалил наличието на олово във водата и надминава почти всички световни стандарти. Освен това GROHE използва до 80% рециклирани материали без да прави компромис с качеството.

Месинг GROHE LIGHT : използван във всички фабрики на GROHE и разработен така, че оловото във водата да е не повече от 0.9 %, което е 40% по-малко от немския индустриален стандарт (DIN 1982).

We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer